Öktem Sigorta Acenteliği Ltd.Şti. Allianz Sigorta Anlaşmalı Acentesidir

Sağlık Sigortası Teminatları Yazı Dizisi Bölüm 2

YATARAK TEDAVİ EK TEMİNATLARI NELERDİR VE NE İŞE YARARLAR?

Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi bir sağlık sigortası yaptırmayı düşündüğünüzde veya yaptırdığınızda size bir çok tanım ve terimden bahsedilecektir. Bunlar çoğu sigortalının kafasını karıştırmakta ve  pek iyi anlaşılmadıkları için de ihtiyaç halinde  faydalanamadığımız teminatlardır. Yatarak Tedavi Teminatı nedir ve neleri kapsar bunu geçen yazımızda okumuştunuz. Poliçeniz sadece Yatarak Tedavi Teminatından mı oluşuyor? Tabii ki HAYIR. Poliçenizde tedavinize ve ihtiyaçlarınıza destek olacak pek çok ek teminat ta var demiştik.

Peki nedir bunlar?

Evde Bakım ve Tedavi: Sigortalının, yatarak tedavi sonrasında, taburcu olduğu tarihten itibaren sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi evde bakım hizmeti ve doktor raporu ile gerekliliği belirtilmiş tıbbi cihaz kiralama giderleri poliçede belirtilen koşullarda, teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile bu teminat kapsamında karşılanır.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Sigortalının, ameliyatlı veya ameliyatsız yatışı sonrasında, 60 gün içinde başlayan ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri poliçede belirtilen koşullarda, teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile bu teminat kapsamında karşılanır.


Ameliyat Öncesi/Sonras
ı Tetkik: Sigortalının, ameliyat teminatı kapsamında karşılanan bir hastalığına ilişkin ameliyatından 60 gün önce ve hastaneden taburcu olmasından 60 gün sonra aynı hastalığı ile ilgili olmak üzere yapılan röntgen, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ilişkin işlemler, taburcu olma sırasında yazılan reçete giderleri poliçede belirtilen koşullarda, teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile bu teminat kapsamında karşılanır.

Kepoterapi-Radyoterapi-Diyaliz Tedavi ve Tetkikleri: Habis hastalıklar için yapılan kemoterapi, radyoterapi ile diyaliz giderleri ve ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın tedavinin planlanması, kontrolü ve komplikasyonlarının takibi için gerekli olan laboratuvar tetkikleri, röntgen ve ileri tanı yöntemleri ile ilgili giderler poliçede belirtilen koşullarda, teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile bu teminat kapsamında karşılanır.

Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavi: Resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, sigortalının trafik kazası sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmaları tedavi giderleri poliçede belirtilen koşullarda, teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile bu teminat kapsamında karşılanır.

Burada küçük bir parantez açalım: poliçeniz, her ne kadar yatarak tedavi teminatlı olsa da yatmayı gerektirmeyecek “küçük cerrahi” ve “acil durum” sayılabilecek durumlarda da sizi koruyacaktır.

Neler “küçük cerrahi” müdahale tanımına girmektedir?

“Sağlık Hizmet Tarifesi”nde küçük ameliyat olarak belirtilen cerrahi girişimler, cilt kesilerine yapılan müdahaleler, kırık redüksiyonları, alçı uygulaması, yabancı cisim çıkarılması, burun tamponu uygulama, kriyoterapi* ve elektrokoter** işlemeleri ve tam lezyon eksizyonu ile yapılan biyopsi işlemlerine ait sağlık giderleri bu tanıma girmektedir.

Her telaşlandığımız, hastaneye koştuğumuz her durum acil midir? Hangi harcamalar bu kapsamda karşılanır?

ambulance-1005433_1920Öncelikle “acil durum”u tanımlamak isteriz: Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan hiç beklenmedik anlarda karşınıza çıkabilecek,  hastalıklar ve kaza halleri “acil durum” olarak kabul edilmektedir.

Bunlar;

 

 

 • Akut miyokard enfarktüsü,
 • Ani felçler,
 • Ani ve dışarıdan harici bir hadise nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalar,
 • Apandisit,
 • Beyin apsesi,
 • Ciddi genel durum bozukluğu,
 • Ciddi iş kazası,
 • Darbeye bağlı organ zedelenmesi,
 • Diyabetik ve üremik koma,
 • Donma,
 • Eklampsi tanısı alınmış olması halinde, gebelik zehirlenmesi,
 • Elektrik çarpması,
 • Ensefalit (Beyin iltihabı),
 • Epilepsi krizi,
 • Evcil-vahşi hayvanların ciddi cerrahi müdahale gerektiren ısırıkları,
 • Gebelik düşüklerine bağlı jinekolojik hormonal kanamalar hariç her türlü iç organ kanaması,
 • Hayati tehlike arz eden ilaç veya diğer madde zehirlenmeleri,
 • Hipertansiyon krizleri,
 • Her türlü 2. ve 3. derece yanıklar,
 • Menenjit,
 • Mide perforasyonu,
 • Renal kolik,
 • Sinir kopması,
 • Soğuk veya sıcak çarpması,
 • Solunum yollarında yabancı cisim bulunması sonucu oluşan akut solunum problemleri,
 • Suda boğulma,
 • Tahriş edici gazların teneffüsü,
 • Trafik kazası,
 • Travmaya bağlı her tip sütur gerektiren cilt kesileri,
 • Travma sonucu oluşan masif (yoğun) kanamalar,
 • Travma ve/veya kaza sonucu oluşan ani şuur kaybına neden olan her türlü durum,
 • Tüm kırık ve çıkıklar,
 • Uzuv kopmaları,
 • Yılan, akrep veya örümcek sokması sonucu oluşan ciddi alerjik tablolar,
 • Yüksek ateş (38 derece ve üzeri),
 • Yüksekten düşme (intihara teşebbüs hariç).

Tüm bu “acil durum” tanımına uyan ve uygulanacak tedavinin veya işlemin poliçe kapsamında olduğu durumlarda girişim sırasında kullanılacak malzeme, ilaç, ameliyathane, tahlil, röntgen, laboratuvar, ileri tanı giderleri ve doktor ücretleri bu teminatla karşılanır.

Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sıradaki ek teminatımız ise “Tıbbi Gözlem Tedavi”.

Bu teminatla yine “yatarak tedavi teminat”lı poliçenizde size, yatış süresi 24 saati aşmayan tedavilerinizde destek olunacaktır.

Tıbbi Gözlem Tedavi: Ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına ve yapılan işlemin “Sağlık Hizmet Tarifesi”ndeki birimine bakmaksızın, yatış süresi 24 saati aşmayan ameliyatsız tedavilere (gözlem/müşahede) ait sağlık giderleri poliçede belirtilen koşullarda, teminat limiti ve ödeme yüzdesi ile bu teminat kapsamında karşılanır.

Burada iki uygulama mevcut: birincisi “acil durum” tanımına uygun olması ve uygulanacak tedavi veya işlemin poliçe kapsamına dahil olduğu durumlarda ilgili tetkik giderleri bu teminattan karşılanması.

İkincisi ise “acil durum” tanımına uymayan durumlarda, bu tedaviler ile ilgili olsa dahi, her türlü muayene, tahlil, röntgen, laboratuvar, ileri tanı yöntemleri ile ilaç giderleri (poliçede varsa) ayakta tedavi teminatından karşılanır.

Omurga ve disk hastalıklarına yönelik olarak uygulanan (faset sinir denervasyonu, radyofrekans termokoagülasyon, transforaminal epidural enjeksiyon gibi) ağrı tedavilerine ait sağlık giderleri de yatarak veya ayakta gerçekleştirilmiş olmasına bakılmaksızın bu teminattan karşılanır.

Bu yazımızın da sonuna geldik. Bir sonraki yazımızda tadavinizi destekleyecek ek teminatlar ve hizmetler ile erken teşhis imkanı sunan ücretsiz kontrol teminatlarını anlatmaya çalışacağız.

Sağlıklı günler dileriz…

*Kriyoterapi ya da halk arasında yaygın bilinen adı ile dondurma tedavisi anormal dokuları ve lezyonları dondurarak tahrip etmek esasına dayanan bir tedavi şeklidir.

**Elektrokoterler, yüksek frekanslı RF dalga üretirler. Bu dalgalar, uygulama noktasında ani ısı oluşturarak canlı hücrelerin sıvısını buharlaştırırlar ve hücre zarını parçalayıp yok ederler.