Öktem Sigorta Acenteliği Ltd.Şti. Allianz Sigorta Anlaşmalı Acentesidir

Sağlık Sigortası Teminatları Yazı Dizisi Bölüm 1

SAĞLIK SİGORTASI ANA TEMİNATI: YATARAK TEDAVİ TEMİNATI

Özel sağlık sigortası yaptırmayı düşünüyorsunuz ama aklınız karışık. Bir sürü teminat, terim ve açıklama içinde kayboluyorsunuz. Biz bu blog yazısı serimizde sağlık sigortaları teminatlarını anlatmaya çalışacağız.

Bir sağlık poliçesinin olmazsa olmazı, ana teminatı “Yatarak Tedavi Teminatı”dır. Yani bir sağlık sigortası yaptırmaya niyetlendiğinizde önce “Yatarak Tedavi Teminatı”nı alıyorsunuz.

Bu temedical-563427_1920minatın yanında ihtiyacınıza göre ayakta tedavi, hamilelik – doğum, göz ve diş, check up teminatları ile poliçenizin yurtdışında da geçerli olabilmesi için yurtdışı teminatını da alabilirsiniz.

Tüm bu teminatlarla ilgili detayları sırasıyla ileriki günlerde sizlerle paylaşacağız.

Biz bugün ana teminatımız olan “Yatarak Tedavi Teminatı” ve bu teminat altında kullanabileceğiniz diğer ek teminatlar ve hizmetler hakkında bilgi paylaşacağız.

Öncelikle yazımız içinde geçecek olan “Teminat Limiti”, “Ödeme Yüzdesi”  ve “Katılım Payı” ifadelerine açıklık getirelim:

Teminat Limiti: Poliçenizde her bir teminat için ödenebilecek azami yıllık brüt tazminat tutarıdır. Bu seçeceğiniz poliçe özelliklerine göre limitsiz ya da belirlenmiş bir yıllık limit de olabilir.

Ödeme Yüzdesi: Poliçenizde her bir teminat için belirtilen ve sigortacının ödemekle sorumlu olduğu oranı ifade eder.

Katılım Payı: Poliçenizde her bir teminat için belirtilen ödeme yüzdesinden artakalan kısmın sigortalı tarafından üstlenildiği oranı ifade eder.

Peki nedir bu “Yatarak Tedavi Teminatı”?

Yapılacak tedavinin ameliyatlı veya ameliyatsız olmasına bakılmaksızın, hastanede veya yoğun bakım ünitesinde yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda tedavinin doktor ve/veya hastane raporlarıyla belgelenmesi koşuluyla, en az 24 saat hastanede yatılarak yapılan tedavi giderleri “Yatarak Tedavi Teminatı” kapsamında, limit ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Ameliyatlı veya ameliyatsız tedavilerde hangi harcamalar bu teminat kapsamında ödenir?

Sigortalının, ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yatarak yapılan tedavileri için, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor, ameliyathane, standart oda, yoğun bakım, yemek, refakatçi, ameliyat sırasında kullanılan her türlü tıbbi malzeme ile ilaçlara ilişkin sağlık giderleri poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Hangi uygulamalar ameliyat olarak kabul edilir?

Tedavinin cerrahi müdahale ile mümkün olacağı doktor tarafından belgelenen ve tıbben ameliyat tanımına girendoctor-840127_1920 tedavi giderleri, vücut içi pompalar, meme kanseri ve kaza sonucu estetik ameliyatları, memenin kanser tedavisi sonrasında uygulanacak protez giderleri, şok dalga tedavisi giderleri, Mol Hidatiform ve dış gebelik operasyon giderleri ameliyat olarak kabul edilir ve bu teminat kapsamında karşılanır.

Yatarak Tedavi Teminatı bu kadarla bitmiyor. “Yatarak Tedavi Teminatı”nın alt teminatları ve ek hizmetleri de var demiştik: Evde Bakım ve Tedavi, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Kepoterapi – Radyoterapi – Diyaliz tedavi ve Tetkikleri, Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavi, Küçük Cerrahi Müdahale, Tıbbi Gözlem Tedavi, Tıbbi Malzeme,  Suni Uzuv, Türkiye’de Tedavisi Olmayan Yatarak Tedaviler, Ambulans, Kontrol Mamografi, PSA Tarama, Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü.

Gördüğünüz gibi sadece yatarak tedavi teminatlı bir sağlık sigortası yaptırarak daha birçok ek teminat da satın almış oluyorsunuz.

Bir sonraki yazımızda bu ek teminatlar nedir ve ne işe yararlar sizlere aktarmaya çalışacağız.

Sağlıklı günler dileriz…