grup sağlık reklam spotGrup Sağlık Sigortaları

Grup Sağlık Sigortaları, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, uygun primler ile sağlık masraflarını güvence altına alma imkanı verir. Grup Sağlık Sigortası’nın; Kurumlara: Vergi avantajı elde etmesi, Çalışanlarına sağladığı hizmetlerle prestijini arttırması, Çalışanlarına tercih edilir bir çalışma ortamı sağlaması. Çalışanlarına: Şirkete bağlılığının artması, Kendisini daha değerli ve şirketin uzun vadeli planları içinde hissetmesi, Kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti ile çalışanın asli görevlerinde olası zaman kayıplarının engellenmesi, Kendisini güvende hissetmesi ve bunu performansına yansıtması, konularında avantaj ve fayda sağlaması olasıdır.

 

modüler reklam spotAllianz Modüler Sağlık Sigortası nedir?

Standart paketlerde yer alan ihtiyaç dışı hizmetler nedeni ile yükselen maliyetler yerine; beklentilere göre hen esnek, hem de her bütçeye uygun ekonomik çözümler sunan Allianz, Modüler Sağlık Sigortası ile sizlerin özel sağlık sigortasını kendi ihtiyaç ve beklentilerinize uygun hale getirebilmenize olanak sağlamaktadır. Bu yapı kişiye özel olup, sizler kişiselleştirilmiş”Modüler Sağlık Sigortası” ile kendi bütçenize en uygun ve esnek sağlık ürününe sahip olabileceksiniz.

 

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Eksiğinizi Tamamlayın !

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında, Genel Sağlık Sigortası kapsamında alınan sağlık hizmetleri için sigortalılardan alınacak ilave ücretleri karşılayan yepyeni bir sağlık sigortası. Kısacası, eksiğinizi biz tamamlarız, siz sadece sağlığınıza kavuşmanın mutluluğunu yaşarsınız.

 

 

Health Insurance for Foreigners / Yabancılar İçin Sağlık Sigortasımap-455769_640

In terms of insurance practices and specifically health insurance, two main groups of foreigners reside in Turkey.

First group of foreigners is the working group, who came to and resides in Turkey for occupational reasons. These persons, in general, are already under the insurance coverage through Social Security practices and/or employer group health insurance since they are in Turkey due to employment agreements.

The second group consists of the ones who prefer to live and acquire immovable property in the sea shore cities of Turkey and the ones who reside in Turkey for educational purposes. For this second group, as of April 2014, it became mandatory to have general health insurance under the new legal regime.

*** *** ***

Sigortacılık uygulamaları ve özellikle sağlık sigortaları açısından, ülkemizde yaşayan yabancıları iki ana gruba ayırabiliriz.

Birinci grup yabancılar, ülkemizde çalışan diğer bir deyişle iş nedeniyle Türkiye’ye gelen ve yerleşen yabancılardır. Bu kişiler, genellikle, iş anlaşmaları çerçevesinde ülkemizde bulundukları için, gerek Sosyal Güvenlik uygulamaları gerekse işveren grup sağlık sigortası paralelinde sigorta koruması kapsamındadırlar.

İkinci grup yabancılar ise, Türkiye’nin kıyı şehirlerinde gayrimenkul edinip ülkemizde yaşamayı seçenler ile eğitim amaçlı Türkiye’de ikamet eden öğrencilerdir. Bu durumdaki yabancılar için 2014 Nisan ayında yapılan yasal düzenlemelerle genel sağlık sigortası yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.