Grup Sağlık Sigortaları, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, uygun primler ile sağlık masraflarını güvence altına alma imkanı verir.

Grup Sağlık Sigortası’nın;

Kurumlara:

• Vergi avantajı elde etmesi,
• Çalışanlarına sağladığı hizmetlerle prestijini arttırması,
• Çalışanlarına tercih edilir bir çalışma ortamı sağlaması,

Çalışanlarına:

• Şirkete bağlılığının artması,
• Kendisini daha değerli ve şirketin uzun vadeli planları içinde hissetmesi,
• Kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti ile çalışanın asli görevlerinde olası zaman kayıplarının engellenmesi,
• Kendisini güvende hissetmesi ve bunu performansına yansıtması,
konularında avantaj ve fayda sağlaması olasıdır.

En az 20 personelin katılımıyla oluşan Grup Sağlık Sigortası ile kurumlar, istedikleri teminatları ve limitleri belirleyerek, tercihlerine göre yatarak veya ayakta tedavi giderlerini sigorta güvencesi altına alabilirler. Çalışanlara ek olarak, çalışanların eş ve çocukları da aynı ya da benzer avantajlardan faydalanabilirler.

Allianz Grup Sağlık Sigortası sahipleri aşağıdaki fark yaratan hizmetlerden yararlanabilirler:

• Allianz Sigorta Bebeği uygulaması,
• Yaygın Anlaşmalı Hekim ağı içerisinde katılım payı ödemeksizin hizmet alma fırsatı,
• Yaygın Anlaşmalı Kurum ağı ile Türkiye’nin her yerinde en iyi fiyatlarla en iyi sağlık hizmetini alabilme imkanı,
• Tüm anlaşmalı kurumlara kapsamlı arama motoruyla erişim imkanı,
• Anne, baba, kardeş, eş ve çocuklar gibi birinci derece yakınların, anlaşmalı olunan sağlık kurumlarında, özel indirimli fiyatlardan yararlanabilme imkanı,
• Sadece TC kimlik numarası ile provizyon alabilme rahatlığı,
• Allianz’ım Mobil Uygulaması sayesinde, sadece tek bir şifreyle tüm poliçelerinize ulaşabilme, güncel ve geçmiş sağlık harcamalarınızı görüntüleyebilme ve kalan limitlerinizi takip edebilme imkanı.

Grup Sağlık Sigortası Özel Şartları İçin Tıklayınız

ALLİANZ’DAN TAMAMLAYICI GRUP SAĞLIK SİGORTASI:

Hizmet verdiği her alanda müşteri memnuniyeti sağlayarak; teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapan Allianz, Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası (Grup TSS) ile yepyeni bir ürün sunuyor. Sosyal güvencenin özel hastanelerde kullanılması durumunda; hastane fark ücretlerini karşılayan Allianz, Grup TSS ürünü sayesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı geniş kurum ağından faydalanılarak, özel hastanelerde, fark ücreti ödenmeden tedavi olmayı sağlıyor.

Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası

Grup TSS ürününü seçerek; çalışanlarımızın SGK sigortalarını kullanarak özel hastanelerden fark ücreti ödemeden yararlanmasını sağlayabiliriz. Grup TSS ürünü; çalışanların, Grup TSS’nin anlaşmalı geniş kurum ağından faydalanması halinde, sigortalı katılım payı dışında, hastaneye herhangi bir fark ödemeden hizmet almasına imkan sağlıyor.

Anlaşmalı özel hastanelerde SGK’nın belirli bir miktarını karşıladığı sağlık hizmetleri sonrasında hastanın ödemesi gereken SGK fark tutarları Grup TSS tarafından karşılanır. Böylece Grup TSS sahibi sigortalılar fark ödemeden muayene, tahlil ve tetkiklerden faydalanırken; aynı zamanda yatış ve ameliyatları da poliçe şartlarınca % 100 karşılanır.

Grup TSS’nin tercih edilmesinin sebepleri

Grup TSS ürünü ile çalışanlarınıza en fazla ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilecekleri bir paket sunabilirsiniz. Bu paketin içeriğinde sadece Yatarak Tedavi Teminatı olabileceği gibi isteğe göre Ayakta Tedavi Teminatı ve/veya Doğum Teminatı da pakete eklenebilir. Kurumunuza özel ürünü oluştururken; teminat limit ve ödeme yüzdesine kendiniz kara verebilir ve tercihinize bağlı olarak sunulan ek hizmetleri de paketinize dahil edebilirsiniz.

Herhangi bir bekleme süresi uygulanmaz!

Poliçeye dahil olan kişilere, SGK’nın müstehaklık için kişilere uyguladığı 30 günlük bekleme süresi dışında bir bekleme süresi uygulanmaz.
Kurumunuza özel seçebileceğiniz ek hizmetler:

Tercih etmeniz halinde aşağıda belirtilen hizmetler,
Grup TSS poliçesine dahil edilebilir,
• Psikiyatri Muayene (yılda 2 kez)
• Diş Bakım Paketi (*)

(*) Diş Bakım Paketi; yılda 1 kez olacak şekilde Diş Hekimi Muayenesi, Diş Taşı Temizliği(Detertraj) ve Tek Diş Röntgen Filmi (Periapikal) hizmetleri içerir.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Grup TSS’ den kimler yararlanabilir ?
T.C. vatandaşı olup, SGK tarafından kapsam altında olan 0-64 yaş arasındaki her kes, bu poliçeden yararlanabilir

Özel sağlık kurumlarına herhangi bir ücret ödemesi gerekir mi?
SGK tarafından karşılanan giderlerin üzerinde kalan tutarı, Grup TSS anlaşmalı kurum ile yapılan sözleşme gereğince Allianz tarafından ödenir. Yasal zorunluluk gereği SGK zorunlu katılım payları poliçe kapsamı dışındadır.

Yabancı uyruklu kişiler, Grup TSS’ den yararlanabilir mi?
Grup TSS poliçesinin geçerliliği için sigortalını SGK kapsamında olması yeterlidir.

Grup TSS ikamet edilen il dışındaki hastanelerde de kullanılabilir mi?
İstanbul dahil plandan sigortalanan kişiler Türkiye’nin her yerindeki Grup TSS anlaşmalı kurum ağından,
İstanbul hariç plandan sigortalanan kişiler ise İstanbul dışındaki tüm Grup TSS anlaşmalı kurum ağından yararlanılır.

İlaç ve aşı giderleri poliçe kapsamında yer alır mı?
İlaç ve aşı giderleri, Grup TSS kapsamı dışındadır.

Doğum giderleri poliçe kapsamında yer alır mı?
Seçilen grup planında Doğum Teminatının bulunması durumunda, rutin hamilelik takip giderleri ile doğum masrafları poliçe kapsamında karşılanır.

Grup TSS Ferdi Kaza Teminatı içerir mi ?
Poliçe, Ferdi Kaza Teminatını kapsamaz.

Grup sigortalılar, Grup TSS ürününde sigortalı oldukları süre içinde ÖBYG almaya hak kazanırlar mı?
Kesintisiz 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 3 yıl üst üste hasar pirim oranı % 75’ in altında kalmış kişiler için bireysel TSS’ ye geçerken hak mümkün olacaktır.

Poliçe yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapılır mı?
Grup TSS, Grup Sağlık poliçesinin, bir sonraki sene de Allianz ‘ da yenilenmesi halinde, halihazırda grup sigortalısı olan kişiler için yeniden risk analizi uygulaması yapılmaz.

Anlaşmasız kuruma gidilmesi durumunda sonradan ödeme yapılır mı?
SGK ile tüm branşlarda anlaşmalı olup, Allianz ile anlaşmalı olmayan kurumlarda gerçekleşen yatarak tedavi kapsamındaki tazminatlar (SGK’ ya göre fark ödemesi yapılmayacak sağlık hizmetleri hariç), poliçede belirlenen koşullar çerçevesinde sonradan ödeme kapsamında karşılanır. Ayakta Tedavi hizmetleri, bu kapsam dışındadır.

Gidilen doktorun başka bir branşa yönlendirmesi sonucunda işlem ”ikinci vaka” sayılır mı?
Bu konuda, SGK’nın mevcut uygulaması geçerlidir. SGK’ nın doktor muayene kabul ettiği işlemler, doktor muayene adedinden düşecektir.

Anlaşması olmayan bir uzmana gidilip, fatura getirilmesi halinde masraflar karşılanır mı?
SGK ile anlaşması olmayan doktorlara ait sağlık giderleri, Grup TSS poliçesi kapsamında değildir.

Hastanede provizyon işleyiş nasıl gerçekleştirilir ?
Sigortalı hastaneye gittiğinde T.C. Kimlik numarasını vererek işlemlerini yaptırabilir. Ayakta Tedavi hizmetinin farkı için hastane tarafından internet aracılığıyla otomatik olarak provizyon alınır. Planlı Yatarak Tedavi için ön onay şartı bulunmaktadır.

Üründe bekleme süresi var mı? Varsa bu süre ne kadar?
Üründe hastalık bekleme süresi yoktur.

SGK’nın kapsamında olan ancak Grup TSS kapsamında olmayan giderler var mı?
Özel sağlık Sigortası Genel Şartlarında teminat dışı haller olarak bildirilen maddeler, kişinin Grup TSS poliçesine dahil olmadan önce ortaya çıkmış rahatsızlıklarına ait giderler poliçe kapsamı dışındadır.

Grup poliçesi düzenleyebilme şartları nelerdir?
Sigorta Ettiren tüzel kişilik olan firmalarda, 10 personel ve üzerinde olan kişilere grup poliçesi açılabilir.

Grup poliçelerinde farklı uygulamalar sunuluyor mu?
Talepler doğrultusunda belirli hastane veya illerde; ayakta tedavi vaka sayıları ile limit tutarları değişkenlik gösterebilir ve gruba özel fiyatlandırma yapılabilir.

Grup poliçesinde, gruba göre özel şartlarda farklılaştırma yapılabilir mi?
Grupların özelliklerine göre özel şartlarda genişletmeler, teminat yapısı ve limitlerinde farklılıklar, ilave teminatlar gibi esnek yaklaşımlar mümkün olabilir. Bu farklılaştırmalara poliçe dönemi öncesi teklif aşamasında, grup ile beraber karar verilebilir.

Grup poliçelerinde transfer yapabilir mi?
Evet, grup poliçelerinde transfer uygulaması yapılabilir. Diğer sigorta şirketlerinden grup özel sağlık ve Grup TSS olan şirketler, poliçe yenileme dönemlerinde Allianz Grup TSS ürününe haklarıyla transfer olabilirler.

Grup TSS anlaşmalı kurum ağı listesine nasıl ulaşabilirim?
TSS Anlaşmalı Kurum Ağı listemiz poliçeniz üretildiği zaman sigortalı bilgilendirme kitimizle birlikte sizlere iletilir. Grup TSS Kurum Ağı listemiz teklif aşamasında iletilmektedir.