Diş ve Gözlük Modülü

Diş ve Gözlük Modülü, poliçede tercih edilmiş olması kaydıyla geçerlidir.
Sigortalılar poliçede tercih ettikleri Network, coğrafi kapsam, teminat kapsamı, teminat limitleri, ödeme yüzdeleri (katılım payları) dahilinde Diş ve Gözlük Modülü’nden faydalanabileceklerdir.

Diş Tedavi
Diş hekimi tarafından yapılan her türlü muayene, tedavi, ameliyat ve protezler (endodontik, periodontik tedaviler, ile ağız, diş ve çene cerrahisi gibi) poliçede belirtilen “Diş Tedavi” yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Diş Hekimi tarafından düzenlenen reçete ile alınan ilaç giderleri, varsa poliçedeki Ayakta Tedavi Modülü kapsamında yer alan “İlaç” teminatı kapsamında karşılanır.
Estetik amaçlı diş tedavileri, yardımcı alet giderleri, ortodontik ve pedodontik tedaviler Diş Tedavi teminatı kapsamı dışındadır.

Diş Tedavi teminatının “Limitsiz” alınabilmesi için, sigortalının “Allianz Çözüm Hattı” aracılığıyla diş taraması için özel anlaşmalı sağlık kurumlarından diş sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor alması gerekmektedir. Bu teminatın “Limitsiz” olarak devam ettirilebilmesi için sigortalının her yıl en az bir kez diş sağlığı kontrolüne gitmesi gerekmektedir.

Bu hizmet sadece “Allianz Çözüm Hattı”nın aranarak önceden randevu ve provizyon alınması koşuluyla, Anlaşmalı Kurum kapsamında değerlendirilir, “Allianz Çözüm Hattı” aranmadan yapılan işlemler kurum anlaşmalı olsa dahi Anlaşma Harici Kurum kapsamında değerlendirilir.

Gözlük ve Lens
Gözlük ve Lens teminatı, poliçede tercih edilmiş olması durumunda geçerlidir. Sigortalının görme kusurunun sürekli kullanacağı numaralı gözlük veya lens ile giderileceğinin göz doktoru tarafından reçete ile belgelendirilmesi durumunda, reçeteye bağlı olarak alınan gözlük cam ve çerçevesi ile lens, lens suyu giderleri poliçede belirtilen “Gözlük ve Lens” limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.