Ek Hizmetler Modülü

Sağlık Tarama (“Check-up”) Teminatı
Check-up teminatı, tercih edilmiş olması kaydıyla poliçede sadece kendisi ve eş yakınlık derecesindeki kişiler için, poliçede belirtilen Network kapsamındaki anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşmiş olması kaydıyla geçerlidir.

Check-up teminatının yürürlüğe girmesi için, poliçe priminin peşinatının ödenmesi gerekmektedir. Check-up hizmeti, yılda bir defa ve seçilen panel (check-up paketi) ile sınırlı olmak üzere internet sitemizde yer alan “Sağlık Tarama (Check-up) Merkezlerinde” önceden randevu ve provizyon alınması koşuluyla, poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Prestij Paket Teminatı
Prestij Paket, poliçede tercih edilmiş olması kaydıyla geçerlidir. Aşağıdaki işlemlere ait giderler poliçede belirtilen “Prestij Paket” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri kapsamında karşılanır.

a) İkinci görüş: Ameliyat gerektirecek hastalıklar için sigortalılarımızın hastalıkları ile ilgili detaylı bilgi edinmelerini ve tedavilerinin yeterliliği konusunun araştırılmasına imkan veren bir hizmettir. Bu hizmet, doktor raporu, tetkik sonuçları gibi gerekli evrakların sigortalılarımız tarafından temin edildikten sonra, sigortalılarımızın tıbbi dosyasının, konunun uzmanı yabancı hekimlerin görüşüne sunulması ile sağlanmaktadır.

b) Hastanede Özel Hizmetler: Poliçede geçerli olan Network kapsamındaki anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşmiş olması kaydıyla suit oda, sigortalının yoğun bakımda kaldığı durumlarda refakatçi odası, hastanede özel hemşire, yardımcı sağlık personeli (fizyoterapist, solunum terapisti, hasta bakıcı gibi) ile hastanede yatışı sırasında gerekli olan kişisel bakım (şampuan,diş fırçası, diş macunu, sakal tıraşı gibi) giderlerini kapsamaktadır. Bu teminat belirtilen hizmetlerin sadece yatışın gerçekleştiği sağlık kurumu tarafından sağlanabilmesi durumunda geçerlidir.

c) Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil: Sigortacı tarafından onay verilen ameliyat, ameliyatsız tedavi ve yoğun bakım yatışları, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavisi ile Küçük Cerrahi teminatı kapsamında karşılanan kırık redüksiyonları, alçı uygulaması sonrası sigortalının eve nakil organizasyonudur. Bu hizmet sadece “Allianz Çözüm Hattı”nın aranarak önceden randevu ve provizyon alınması koşuluyla geçerlidir. Provizyon alınmadan sigortalının kendisinin organize edeceği her türlü nakil kapsam dışındadır.