Sağlık Sigortası Teminatları Yazı Dizisi Bölüm 5

HAMİLELİK VE DOĞUM TEMİNATI, ALLİANZ BEBEĞİ NEDİR? Tekrardan merhabalar! Daha önceki yazılarımızda ilk önce “Yatarak Tedavi Teminatı” ve ek teminatlarını, sonrasında da “Ayakta Tedavi Teminatı” ve ek teminatlarını detaylı bir şekilde ele almış, teminatların içerikleri ile birlikte tazminat ödeme şartlarını sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda da “Hamilelik ve Doğum Teminatı” ile “Allianz Bebeği”ni anlatmaya çalışacağız. Öncelikle yazımız içinde geçecek olan “Teminat Limiti”, “Ödeme Yüzdesi” ve “Katılım Payı” ifadelerine açıklık getirelim: Teminat Limiti: Poliçenizde her bir teminat için ödenebilecek azami yıllık brüt tazminat tutarıdır. Bu seçeceğiniz poliçe özelliklerine göre limitsiz ya da belirlenmiş bir yıllık limit de olabilir. Ödeme Yüzdesi: Poliçenizde her…read more >