Öktem Sigorta Acenteliği Ltd.Şti. Allianz Sigorta Anlaşmalı Acentesidir

Sağlık Sigortası Teminatları Yazı Dizisi Bölüm 5

HAMİLELİK VE DOĞUM TEMİNATI, ALLİANZ BEBEĞİ NEDİR?

Tekrardan merhabalar!
Daha önceki yazılarımızda ilk önce “Yatarak Tedavi Teminatı” ve ek teminatlarını, sonrasında da “Ayakta Tedavi Teminatı” ve ek teminatlarını detaylı bir şekilde ele almış, teminatların içerikleri ile birlikte tazminat ödeme şartlarını sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda da “Hamilelik ve Doğum Teminatı” ile “Allianz Bebeği”ni anlatmaya çalışacağız.

Öncelikle yazımız içinde geçecek olan “Teminat Limiti”, “Ödeme Yüzdesi” ve “Katılım Payı” ifadelerine açıklık getirelim:

Teminat Limiti: Poliçenizde her bir teminat için ödenebilecek azami yıllık brüt tazminat tutarıdır. Bu seçeceğiniz poliçe özelliklerine göre limitsiz ya da belirlenmiş bir yıllık limit de olabilir.

Ödeme Yüzdesi: Poliçenizde her bir teminat için belirtilen ve sigortacının ödemekle sorumlu olduğu oranı ifade eder.

Katılım Payı: Poliçenizde her bir teminat için belirtilen ödeme yüzdesinden artakalan kısmın sigortalı tarafından üstlenildiği oranı ifade eder.

Hamilelik ve Doğum Teminatı içerdiği teminat ve ek teminatlar ile anne adayları tarafından çok fazla tercih edilmektedir.

adult-18604_1920Doğum Teminatını kimler alabilir?
Doğum Teminatı, poliçede kendisi veya eşi konumunda yer alan 18 yaş ve üzerindeki kadın sigortalılar tarafından tercih edilebilir. Bu sigortalılar, poliçe başlangıç tarihinde gebeliğin başlamamış olması ve seçilecek olan hastane “network”üne uygun bekleme sürelerini poliçe döneminde geçirmeleri ön şartı ile doğum teminatından yararlanabilirler.

Doğum teminatından hangi şartlarda faydalanabilirsiniz?
Öncelikle doğum teminatından yararlanabilmeniz için poliçede belirtilen bekleme sürelerini tamamlamış olmanız gerekmekte.
Bu ne demek?

Modüler sağlık poliçenizde ‘Beyaz’, ‘Sarı’ ve ‘Yeşil’ Hastane Network’lerinden birini tercih ettiyseniz 5 ay, ‘Mavi’ Hastane Network’ünü tercih ettiyseniz 18 ay bekleme süresini geçirdikten sonra gebeliğin başlaması şartı ile hamilelik süresini poliçede geçirerek poliçe kapsamında doğum teminatından yararlanabilirsiniz.

Poliçedeki “Doğum Paketi” neleri kapsar?

Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler, poliçede belirtilen “Doğum Paketi” limiti ve ödeme yüzdeleri kapsamında karşılanır.
“Limitsiz Doğum Paketi” tercihlerinde, paketten limitsiz faydalanabilmek için giderlerin “poliçede belirtilen Network’te” gerçekleşmesi koşulu aranmaktadır. Kısacası poliçeniz hangi anlaşmalı hastanelerde geçerli ise o hastaneleri tercih etmeniz gerekmektedir. Anlaşmasız bir kuruma gitmeniz durumunda poliçenizde belirtilen “Anlaşma Harici Kurum Limiti” geçerli olacaktır, unutmayınız!

Gebelik rutin kontrolleri poliçe kapsamında mı?

Burada dikkat edilecek en önemli konu, poliçenizde “Ayakta Tedavi Teminatı”nı tercih etmeniz olacaktır. Poliçede, ayrıca “Ayakta Tedavi” teminatı tercih edilmişse gebelik rutin kontrolleri de “Doğum Paketi” limiti ve ödeme yüzdeleri kapsamında karşılanır.
Buradaki önemli konu “Ayakta Tedavi” teminat limitiniz ne olursa olsun gebelik rutin kontrol masraflarınız “Doğum Paketi” limitinizde karşılanır. Böylece “Ayakta Tedavi” limitinizi bitirmemiş olursunuz. Bu uygulama da Modüler Sağlık Sigortası’nın önemli artılarından biridir.

Gebelik rutin kontrolleri teminatı neleri karşılar?

Gebelik gerçekleştikten sonra gebelik ile ilgili her türlü takip ve tetkikler (periyodik doktor muayeneleri, TORCH, amniosentez, NST, Down üçlü tarama testi vb.), “Gebelik Rutin Kontrolleri” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.

Doğum?

Normal doğum ve sezaryen poliçede belirtilen “Doğum” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.
Tabii ki süreç sadece doğumu kapsamıyor.

Ya beklenmedik bir gelişme olursa?

Gebelik Komplikasyonları Tedavi: Gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyon – hiperemezis, abortus (zorunlu küretaj dâhil), pregnant-214522preeklampsi  vb., lohusalıkla ilgili sağlık giderleri, doğum ve sezaryene ait komplikasyonlar, poliçede belirtilen “Gebelik Komplikasyonları Tedavi” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.

Son olarak da mutlu sonun ardından bebeğiniz için gerekli olan bir takım kontrol ve testler için “Yeni Doğan Paketi” de poliçenizde size sunulmaktadır.

Yeni Doğan Paketi neleri kapsar?

Bebeğin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yapılan muayene ve rutin tetkik giderleri – yeni doğan bebek kan grubu belirleme, metabolik tarama testi, otoakustik emisyon (işitme testi) vb. “Yenidoğan Paketi” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.
(Çoğul gebeliklerde yeni doğan paket limiti her bebek için ayrı ayrı uygulanır.)

Allianz Bebeği…

Allianz Bebeği, bebeğinize doğar doğmaz verebileceğiniz en güzel hediyelerden biridir. Sigortalının poliçesinde “Doğum Modülü” bulunması ve bu modülde yer alan teminatlardan yararlanmaya hak kazanmış olması koşuluyla, doğan bebekler, doğum tarihlerinden itibaren 60 gün içerisinde Sigortacıya bildirim yapılarak poliçe kapsamına dahil edilmeleri durumunda Allianz Bebeği olarak kabul edilirler.

Peki “Allianz Bebeği” olmanın avantajları nelerdir?

1. Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilir.
2. “Teminat Dışı Kalan Haller ve İstisnai Durumlar” maddesinin 3. bendinde yer alan “İstisnai Durum” bölümünde belirtilen hastalıklar / rahatsızlıklar sigorta başlangıç tarihi itibari ile kapsam dahilindedir. (Hastalık ek primi uygulanabilir.)

Doğum tarihinden itibaren ilk 15 günlük süre içerisinde yapılacak başvurularda;
• Sigorta başlangıç tarihi, doğum tarihi olarak kabul edilir.
• İstisna uygulanmaz.
Doğum tarihinden itibaren 16-60’ıncı günler arasında yapılacak başvurularda ise;
• Sigorta başlangıç tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
• Doğum tarihi ile poliçeye giriş tarihi arasında geçen sürede ortaya çıkan edinsel hastalıkları için istisna uygulanabilir.

baby-784609_1920“Allianz Bebeği” olarak poliçeye girişi yapılan sigortalıların doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde oluşan Erken Doğum (Prematürite) ve Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) ile ilgili sağlık giderlerinin poliçe giriş tarihinden sonraki kısmı “Yatarak Tedavi Modülü” altında poliçede belirtilen “Prematürite” limit ve ödeme yüzdesiyle karşılanır.

Not: Doğum tarihlerinden itibaren Sigortacıya bildirim yapılmayarak ilk 60 gün içerisinde poliçe kapsamına dahil edilmeyen bebekler, Allianz Bebeği olarak kabul edilmezler ve bu bebeklerin sigortaya kabulünde standart yeni giriş kuralları uygulanır.

Bir yazının daha sonuna geldik. Bugüne kadar paylaştığımız yazı dizimizde Sağlık Sigortası ana teminatlarını ve ek teminatların inceledik. Bir sonraki yazımız “Modüler Sağlık Sigortası” hakkında olacak. Belli bir plana veya ürüne bağlı kalmadan modül modül kişiye özel sağlık sigortasının nasıl oluşturulacağını, “Modüler Sağlık Sigortası”nı alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nelerin fiyatları etkilediğini, bütçenize uygun sağlık sigortasını nasıl oluşturabileceğinizi detaylı olarak açıklayacağız.

Sağlıklı günler dileriz…