Öktem Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ve Sağlıkta Sigorta çağdaş elementer sigortacılık anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile elementer sigortaları işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Öktem Sigorta Acenteliği Ltd. Şti.’nin ve Sağlıkta Sigorta’nın web sitesi bundan sonra “Website” olarak ifade edilecektir.

Website’den ürünler ve şirketimiz ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapılmaktadır.

Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan Öktem Sigorta Acenteliği Ltd. Şti., Allianz Sigorta A.Ş., Sağlıkta Sigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, içerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde Öktem Sigorta Acenteliği Ltd.Şti.’nin ve Sağlıkta Sigorta’nın izni olmadan kullanmayacağını, Öktem Sigorta Acenteliği Ltd.Şti. ve Sağlıkta Sigorta ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Öktem Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ve Sağlıkta Sigorta’ya aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Öktem Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ve Sağlıkta Sigorta, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Website’ye girilen bilgilerin güvenliği açısından şirketimizin sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin Website’ye ürün/hizmet başvurusu, bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Öktem Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ve Sağlıkta Sigorta destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. Website’nin içeriği Öktem Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ve Sağlıkta Sigorta tarafından hazırlanmaktadır.

Website’de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Öktem Sigorta Acenteliği Ltd. Şti.ve Sağlıkta Sigorta’ya aittir. Website’nin içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda şirketimize danışmakta tereddüt etmeyiniz.

Saygılarımızla,

Öktem Sigorta Acenteliği Ltd.Şti. – Sağlıkta Sigorta